Όψεις Ρητίνης | Γλυφάδα

όψεις ρητίνης Γλυφάδα


Όψεις ρητίνης – Βασικές πληροφορίες


Τι είναι οι όψεις ρητίνης;

Οι όψεις ρητίνης είναι πολύ λεπτές επικαλύψεις (veneers) οι οποίες τοποθετούνται από τον οδοντίατρο στο μπροστινό μέρος των δοντιών.

Οι όψεις ρητίνης χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστούν αρκετά αισθητικά προβλήματα των δοντιών. Οι λόγοι χρήσεις των όψεων ρητίνης είναι οι ακόλουθοι: 

 • να διορθώσουμε το σχήμα των δοντιών,
 • να βελτιώσουμε το χρώμα τους
 • και τέλος να φτιάξουμε την μορφή τους – την κλίση τους

Οι όψεις ρητίνης είναι συντηρητικές αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης, σε αντίθεση με τις θήκες δοντιών – στεφάνες οι οποίες είναι αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης. 

Αυτό σημαίνει ότι για να τοποθετηθούν οι όψεις ρητίνης χρειάζεται ελάχιστο τρόχισμα ή καθόλου. 

 

Τι είναι η ρητίνη;

Η ρητίνη είναι ένα βιοσυμβατό πολυμερές υλικό, δηλαδή δεν είναι τοξική για τον οργανισμό και είναι βιολογικά αδρανής.

Η ρητίνη είναι αρκετά γνωστή για την χρήση της σε άλλες οδοντιατρικές θεραπείες όπως τα λευκά σφραγίσματα.

Πέρα από την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα ή περισσότερα δόντια, με τις όψεις ρητίνης μπορούμε, επίσης, να δημιουργήσουμε ένα λαμπερό και υγιές χαμόγελο.

Οι ρητίνες καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των οδοντικών αποκαταστάσεων όπως τα λευκά σφραγίσματα, όψεις ρητίνης, τα ένθετα – επένθετα.

 

Πότε και γιατί  χρησιμοποιούνται οι όψεις ρητίνης?

Οι όψεις ρητίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν αρκετά αισθητικά προβλήματα των δοντιών όπως το χρώμα, το σχήμα, την μορφή και την κλίση τους.

Πιο αναλυτικά οι όψεις ρητίνης χρησιμοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 1. όταν ο ασθενής θέλει να αλλάξει το χρώμα το δοντιών του αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την κλασική λεύκανση δοντιών διότι έχει υποστεί κάποια ενδοδοντική θεραπεία στο παρελθόν όπως μία απονεύρωση δοντιού, που μπορεί μερικές φορεές να κάνει το δόντι πιο σκούρο
 2. όταν ο ασθενής θέλει να πετύχει μόνιμη λεύκανση δοντιών. Η λεύκανση δοντιών κρατάει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι εάν κάποιος θέλει κάτι μόνιμο, τότε οι όψεις ρητίνης είναι η λύση,
 3. μας επιτρέπει να καλύψουμε παλιά εκτεθειμένα σφραγίσματα,
 4. να κλείσουμε μικρά διαστήματα (μέχρι 1.5 χιλιοστά) μεταξύ των δοντιών μεγέθους. Στην περίπτωση που το διάστημα είναι μεγαλύτερο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όψεις πορσελάνης ή και θήκες δοντιών.
 5. να επαναφέρουμε το αρχικό σχήμα των δοντιών το οποίο μπορεί να έχει διαβρωθεί λόγο τριβής των δοντιών (τρίξιμο δοντιών)
 6. τέλος μας επιτρέπουν ευθυγραμμισμό των δοντιών χωρίς της χρήση κάποιας ορθοδοντικής θεραπεία.

 


Όψεις ρητίνης – Πλεονεκτήματα


Ποια τα πλεονεκτήματα της χρήσης όψεις ρητίνης;

Τα πλεονεκτήματα χρήσης της όψεις ρητίνης συγκριτικά με άλλες αισθητικές θεραπείες δοντιών είναι τα ακόλουθα: 

 1. Είναι μία πολύ άμεση και γρήγορη μέθοδος αποκατάστασης αισθητικών προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να τοποθετηθούν όψεις ρητίνης σε 10 δόντια μέσα σε μία μεγάλη συνεδρία. 
 2. Δεν υπάρχουν έμμεσα ή εξωτερικά κόστη, όπως τα εργαστηριακά κόστη.
 3. Η διαδικασία είναι προβλέψιμη και γρήγορη διότι δεν υπάρχουν εργαστηριακά και κατασκευαστικά στάδια. 
 4. Το χρώμα δοντιών και η καταγραφή του ελέγχεται πλήρως από τον οδοντίατρο υπό ελεγχόμενες συνθήκες.
 5. Μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις στο χρώμα ένα ζητηθεί ή εάν κριθεί αναγκαίο κατά την τοποθέτηση των ενδιάμεσων στρωμάτων ρητίνης.
 6. Είναι πολύ εύκολο να επιδιορθωθούν σε σύγκριση με άλλες μεθόδους.
 7. Αν το χρώμα, η κλίση και το σχήμα δεν είναι αρεστά στον ασθενή, μπορεί να γίνει άμεση αλλαγή.
 8. Απαιτείται ελάχιστο ή καθόλου τρόχισμα των δοντιών σας για την τοποθέτησή τους

 


Όψεις ρητίνης – Μειονεκτήματα


 

Ποια τα μειονεκτήματα της χρήσης όψεις ρητίνης;

 

 1. Μπορούν να κλείσουν το κενό ανάμεσα στα δόντια μέχρι 1.5 χιλιοστά. Για μεγαλύτερο κενό πρέπει να  γίνει ορθοδοντική θεραπεία.
 2. Οι όψεις ρητίνης μπορεί να σπάσουν ή να αποκολληθούν. Αυτό βέβαια μπορεί να φτιαχτεί πολύ πιο εύκολα, σε μία μόνο συνεδρία.
 3. Με την πάροδο του χρόνου (6-8 χρόνια) θα χρειαστούν αποκατάσταση διότι η ρητίνη αρχίζει να θαμπώνει και να αποχρωματίζεται.

 


Όψεις ρητίνης – Προετοιμασία & Τοποθέτηση


Τι προετοιμασία χρειάζονται οι όψεις ρητίνης;

Όταν ο ασθενείς φτάσει στο ιατρείο ο οδοντίατρος θα κάνει μία αισθητική ανάλυση του χαμόγελου και του προσώπου του ασθενή.

Ο ασθενής επιλέγει σε ποια δόντια θα τοποθετηθούν οι όψεις ρητίνης.

Ο γιατρός παρουσιάζει στον ασθενή το νέο προτεινόμενο χαμόγελό του ψηφιακά μέσω φωτογραφιών τύπου πριν και μετά.

Έπειτα τοποθετείται στα δόντια του ασθενούς ένας οδηγός ο οποίος δουλεύει ως μία προσομοίωση του νέου χαμόγελου. Σε αυτή τη φάση ο ασθενείς μπορεί να προτείνει και να ζητήσει τυχόν αλλαγές στο χρώμα και στο σχήμα του δοντιού

Η διαδικασία σχεδιασμού ολοκληρώνεται με το χτίσιμο της όψης ρητίνης σύμφωνα τα παραπάνω.

 

Πως γίνεται η τοποθέτηση της όψης ρητίνης; 

Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της προετοιμασίας το οποίο είδαμε παραπάνω, μπορεί να ξεκινήσει η τοποθέτησή τους. Η τοποθέτηση της όψης ρητίνης απαιτεί:

 1. Την προετοιμασία των δοντιών υποδοχής. Αυτό συνεπάγεται πιθανό τρόχισμα της επιφάνειας των δοντιών από 0,2 έως 0,5 χιλιοστά.
 2. Την τοποθέτηση των αισθητικών υλικών που επιλέχθηκαν με τη βοήθεια οδηγών και διαγνωστικού κερώματος.
 3. Την τελική διαμόρφωση των υλικών και το γυάλισμά (στίλβωσή) τους.

 


Όψεις ρητίνης – Κόστος


Πόσο κοστίζουν οι όψεις ρητίνης;

Το κόστος της όψεις ρητίνης εξαρτάται από την δυσκολία του περιστατικού, τι θέλει να πετύχει ο ασθενής και την ποσότητα.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες διαφοροποιούν πολύ το κόστος όψεις ρητίνης. 

Για να μάθετε το ακριβές κόστος της δικής σας θεραπείας με όψεις ρητίνης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικά  2114167676

Emailinfo@marialalousi.com

Φόρμα επικοινωνίας(Εδώ)

Όψεις ρητίνης – Συχνές ερωτήσεις


Γίνεται να βάλω όψεις ρητίνης σε στραβά δόντια;

Οι όψεις ρητίνης μπορούν να τοποθετηθούν σε στραβά δόντια και να τα κάνει να φαίνονται σαν να είναι ίσια.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος ευθυγράμμισης των δοντιών επιτυγχάνεται με την χρήση ορθοδοντικής θεραπείας όπως σιδεράκια και Invisalign.

Οι όψεις ρητίνης είναι μία πολύ καλή επιλογή για να ισιώσουμε τα στραβά δόντια διότι όχι μόνο τα κάνει να φαίνονται ίσια αλλά μπορεί να τους δώσει φωτεινότητα και το λευκό χρώμα που όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν.

 

Μπορώ να κάνω λεύκανση δοντιών στις όψεις ρητίνης; 

Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί λεύκανση των δοντιών τα οποία έχουν όψεις ρητίνης χρησιμοποιώντας τζελ λεύκανσης.

Οι όψεις ρητίνης δεν χρειάζονται κάτι πολύ ιδιαίτερο ως προς την συντήρησή τους. Αυτό που προτείνεται για να κρατήσει περισσότερο και να έχει φωτεινό χρώμα είναι ένα γυάλισμα 1-2 φορές το χρόνο.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart