Όψεις Ρητίνης στη Γλυφάδα

Οι όψεις ρητίνης είναι πολύ λεπτές επικαλύψεις (veneers) οι οποίες τοποθετούνται από τον οδοντίατρο στο μπροστινό μέρος των δοντιών.

Οι όψεις ρητίνης χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστούν αρκετά αισθητικά προβλήματα των δοντιών. Οι λόγοι χρήσεις των όψεων ρητίνης είναι οι ακόλουθοι: 

 • να διορθώσουμε το σχήμα των δοντιών,
 • να βελτιώσουμε το χρώμα τους
 • και τέλος να φτιάξουμε την μορφή τους – την κλίση τους

Οι όψεις ρητίνης είναι συντηρητικές αποκαταστάσεις μερικής κάλυψης, σε αντίθεση με τις θήκες δοντιών – στεφάνες οι οποίες είναι αποκαταστάσεις ολικής κάλυψης. 

Αυτό σημαίνει ότι για να τοποθετηθούν οι όψεις ρητίνης χρειάζεται ελάχιστο τρόχισμα ή καθόλου. 

Τι είναι η ρητίνη;

Η ρητίνη είναι ένα βιοσυμβατό πολυμερές υλικό, δηλαδή δεν είναι τοξική για τον οργανισμό και είναι βιολογικά αδρανής.

Η ρητίνη είναι αρκετά γνωστή για την χρήση της σε άλλες οδοντιατρικές θεραπείες όπως τα λευκά σφραγίσματα.

Πέρα από την αντιμετώπιση προβλημάτων σε ένα ή περισσότερα δόντια, με τις όψεις ρητίνης μπορούμε, επίσης, να δημιουργήσουμε ένα λαμπερό και υγιές χαμόγελο.

Οι ρητίνες καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των οδοντικών αποκαταστάσεων όπως τα λευκά σφραγίσματα, όψεις ρητίνης, τα ένθετα – επένθετα.

Πότε και γιατί χρησιμοποιούνται οι όψεις ρητίνης?

Οι όψεις ρητίνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμετωπιστούν αρκετά αισθητικά προβλήματα των δοντιών όπως το χρώμα, το σχήμα, την μορφή και την κλίση τους.

Πιο αναλυτικά οι όψεις ρητίνης χρησιμοποιούνται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 1. όταν ο ασθενής θέλει να αλλάξει το χρώμα το δοντιών του αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την κλασική λεύκανση δοντιών διότι έχει υποστεί κάποια ενδοδοντική θεραπεία στο παρελθόν όπως μία απονεύρωση δοντιού, που μπορεί μερικές φορές να κάνει το δόντι πιο σκούρο
 2. όταν ο ασθενής θέλει να πετύχει μόνιμη λεύκανση δοντιών. Η λεύκανση δοντιών κρατάει για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι εάν κάποιος θέλει κάτι μόνιμο, τότε οι όψεις ρητίνης είναι η λύση,
 3. μας επιτρέπει να καλύψουμε παλιά εκτεθειμένα σφραγίσματα,
 4. να κλείσουμε μικρά διαστήματα (μέχρι 1.5 χιλιοστά) μεταξύ των δοντιών μεγέθους. Στην περίπτωση που το διάστημα είναι μεγαλύτερο θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν όψεις πορσελάνης ή και θήκες δοντιών.
 5. να επαναφέρουμε το αρχικό σχήμα των δοντιών το οποίο μπορεί να έχει διαβρωθεί λόγο τριβής των δοντιών (τρίξιμο δοντιών)
 6. τέλος μας επιτρέπουν ευθυγραμμισμό των δοντιών χωρίς της χρήση κάποιας ορθοδοντικής θεραπεία.

Ποια τα πλεονεκτήματα της χρήσης όψεις ρητίνης;

Τα πλεονεκτήματα χρήσης της όψεις ρητίνης συγκριτικά με άλλες αισθητικές θεραπείες δοντιών είναι τα ακόλουθα: 

 1. Είναι μία πολύ άμεση και γρήγορη μέθοδος αποκατάστασης αισθητικών προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να τοποθετηθούν όψεις ρητίνης σε 10 δόντια μέσα σε μία μεγάλη συνεδρία. 
 2. Δεν υπάρχουν έμμεσα ή εξωτερικά κόστη, όπως τα εργαστηριακά κόστη.
 3. Η διαδικασία είναι προβλέψιμη και γρήγορη διότι δεν υπάρχουν εργαστηριακά και κατασκευαστικά στάδια. 
 4. Το χρώμα δοντιών και η καταγραφή του ελέγχεται πλήρως από τον οδοντίατρο υπό ελεγχόμενες συνθήκες.
 5. Μπορούμε να κάνουμε τροποποιήσεις στο χρώμα ένα ζητηθεί ή εάν κριθεί αναγκαίο κατά την τοποθέτηση των ενδιάμεσων στρωμάτων ρητίνης.
 6. Είναι πολύ εύκολο να επιδιορθωθούν σε σύγκριση με άλλες μεθόδους.
 7. Αν το χρώμα, η κλίση και το σχήμα δεν είναι αρεστά στον ασθενή, μπορεί να γίνει άμεση αλλαγή.
 8. Απαιτείται ελάχιστο ή καθόλου τρόχισμα των δοντιών σας για την τοποθέτησή τους

Ποια τα μειονεκτήματα της χρήσης όψεις ρητίνης;

 1. Μπορούν να κλείσουν το κενό ανάμεσα στα δόντια μέχρι 1.5 χιλιοστά. Για μεγαλύτερο κενό πρέπει να  γίνει ορθοδοντική θεραπεία.
 2. Οι όψεις ρητίνης μπορεί να σπάσουν ή να αποκολληθούν. Αυτό βέβαια μπορεί να φτιαχτεί πολύ πιο εύκολα, σε μία μόνο συνεδρία.
 3. Με την πάροδο του χρόνου (6-8 χρόνια) θα χρειαστούν αποκατάσταση διότι η ρητίνη αρχίζει να θαμπώνει και να αποχρωματίζεται.

Τι προετοιμασία χρειάζονται οι όψεις ρητίνης;

Όταν ο ασθενείς φτάσει στο ιατρείο ο οδοντίατρος θα κάνει μία αισθητική ανάλυση του χαμόγελου και του προσώπου του ασθενή.

Ο ασθενής επιλέγει σε ποια δόντια θα τοποθετηθούν οι όψεις ρητίνης.

Ο γιατρός παρουσιάζει στον ασθενή το νέο προτεινόμενο χαμόγελό του ψηφιακά μέσω φωτογραφιών τύπου πριν και μετά.

Έπειτα τοποθετείται στα δόντια του ασθενούς ένας οδηγός ο οποίος δουλεύει ως μία προσομοίωση του νέου χαμόγελου. Σε αυτή τη φάση ο ασθενείς μπορεί να προτείνει και να ζητήσει τυχόν αλλαγές στο χρώμα και στο σχήμα του δοντιού

Η διαδικασία σχεδιασμού ολοκληρώνεται με το χτίσιμο της όψης ρητίνης σύμφωνα τα παραπάνω.

Πως γίνεται η τοποθέτηση;

Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο της προετοιμασίας το οποίο είδαμε παραπάνω, μπορεί να ξεκινήσει η τοποθέτησή τους. Η τοποθέτηση της όψης ρητίνης απαιτεί:

 1. Την προετοιμασία των δοντιών υποδοχής. Αυτό συνεπάγεται πιθανό τρόχισμα της επιφάνειας των δοντιών από 0,2 έως 0,5 χιλιοστά.
 2. Την τοποθέτηση των αισθητικών υλικών που επιλέχθηκαν με τη βοήθεια οδηγών και διαγνωστικού κερώματος.
 3. Την τελική διαμόρφωση των υλικών και το γυάλισμά (στίλβωσή) τους.

Πόσο κοστίζουν οι όψεις ρητίνης;

Το κόστος της όψεις ρητίνης εξαρτάται από την δυσκολία του περιστατικού, τι θέλει να πετύχει ο ασθενής και την ποσότητα.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες διαφοροποιούν πολύ το κόστος όψεις ρητίνης. 

Γίνεται να βάλω όψεις ρητίνης σε στραβά δόντια;

Οι όψεις ρητίνης μπορούν να τοποθετηθούν σε στραβά δόντια και να τα κάνει να φαίνονται σαν να είναι ίσια.

Ο πιο συνηθισμένος τρόπος ευθυγράμμισης των δοντιών επιτυγχάνεται με την χρήση ορθοδοντικής θεραπείας όπως σιδεράκια και Invisalign.

Οι όψεις ρητίνης είναι μία πολύ καλή επιλογή για να ισιώσουμε τα στραβά δόντια διότι όχι μόνο τα κάνει να φαίνονται ίσια αλλά μπορεί να τους δώσει φωτεινότητα και το λευκό χρώμα που όλοι οι άνθρωποι θέλουν να έχουν.

Μπορώ να κάνω λεύκανση δοντιών στις όψεις ρητίνης; 

Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί λεύκανση των δοντιών τα οποία έχουν όψεις ρητίνης χρησιμοποιώντας τζελ λεύκανσης.

Οι όψεις ρητίνης δεν χρειάζονται κάτι πολύ ιδιαίτερο ως προς την συντήρησή τους. Αυτό που προτείνεται για να κρατήσει περισσότερο και να έχει φωτεινό χρώμα είναι ένα γυάλισμα 1-2 φορές το χρόνο.

Αξιολογήσεις


Katerina Diamantaki
2022-11-26
Αν υπήρχαν έξι αστέρια, θα έβαζα έξι. Κορυφαία οδοντίατρος, πλήρως καταρτισμένη, χρησιμοποιεί τις πιο σύγχρονες τεχνικές και τα πλέον ποιοτικά υλικά. Είναι λεπτολόγος, υπεύθυνη, απόλυτα τυπική στα ραντεβού και με ειλικρινή σεβασμό στον ασθενή. Άριστη τεχνική, άριστο θεραπευτικό αποτέλεσμα που ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Όποιος ψάχνει ποιοτική δουλειά να την επισκεφθεί χωρίς δεύτερη σκέψη. Από τους λίγους γιατρούς που συνιστώ ανεπιφύλακτα! Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στη βοηθό της γιατρού, την Αγγελική, για την πολύτιμη βοήθειά της.
손진포
2022-10-27
Dr. Maria is the best dentist in Greece. I removed my molar by Dr. Maria and it was totally complerely and there was no pain. I am Korean I thought Korean dentist is the best in the world but Maria is the one of the best in the world.
stelios maliaritis
2022-09-30
Εξαιρετη επαγγελματιας και υπεροχος ανθρωπος!!! Εκανε μεγαλη υπομονη μαζι μου. Σας τη συστηνω ανεπιφυλακτα!
Fay Boyaki
2022-09-15
Best cleaning! Great dentist! Amazing and pleasant professional. I would recommend without doubt!
Vas Kim
2022-09-14
Εξαιρετική δουλειά, απίστευτο αποτέλεσμα στην λεύκανση !!! Προτείνετε με 1000 ❤️
Konstantinos Sohos
2022-09-13
Καλή δουλειά χωρίς πόνο
Apostolia Galanakh
2022-08-18
Εξαιρετική οδοντίατρος και άνθρωπος. Ήμουν στην Γλυφαδα για δουλειά και μου έσπασε το δόντι μου. Πήρα τηλέφωνο και αμέσως μου προσφέρθηκε ραντεβού. Εξαίσιο αποτέλεσμα και χωρίς καθόλου πόνο. Την συστήνω ανεπιφύλακτα.
Maria Maragoudaki
2022-08-11
Excellent service. Dr Lalousi is a very knowledgeable and experienced dentist in down town Glyfada. She very professional and kind. She explained to me the treatment procedure in details and she gave me the cost verbally and in writing. I knew in every stage of the treatment what was happening and what I had to pay. The whitening results were amazing . I am still smiling. Totally recommend her!!!
Gelina Vogiatzoglou
2022-08-03
Η κυρία Λάλουση είναι άψογη επαγγελματίας με εμπειρία, υπομονή και "ελαφρύ χέρι" (σημαντικό για οδοντίατρο, σωστά;)! Έκανα εξαγωγή πολύ γρήγορα και χωρίς πόνο! Το ιατρείο, που είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα μηχανήματα, είναι πάντα σχολαστικά καθαρό! Το ίδιο σχολαστικά είναι και τα μέτρα κατά του κορονοϊού για κάθε επισκέπτη! Και πόσο χρήσιμη η υπενθύμιση που στέλνει για τα ραντεβού μέσω μηνυμάτων! Συστήνω ανεπιφύλακτα!